ONDERSTEUN DE ZUIDERVERMANING

ADOPTEER EEN POER

Wat is er aan de hand?

De Zuidervermaning is gebouwd in 1731, geheel uit hout opgetrokken en steunt op 49 stenen poeren. Poeren zijn taps toelopende stenen constructies, die op regelmatige afstand de muren en vloerconstructie van een houten gebouw in veengebied ondersteunen. De poeren staan op houten balken, waaronder weer een veelvoud aan houten paaltjes is van circa 6 meter lang. Deze houten constructie blijkt grotendeels verrot te zijn. Als hier niets aan wordt gedaan vallen op termijn de poeren onder het gebouw weg en zakt het monumentale kerkgebouw in elkaar.

 

De fundering onder het gebouw moet daarom totaal vernieuwd worden.

Onder het kerkgebouw komt een betonconstructie op betonnen palen van voldoende lengte om de eerste stabiele grondlaag onder de kerk te bereiken. Op deze betonconstructie worden de poeren geplaatst, waarna het beton wordt afgedekt met aarde, gras en schelpen, zodat er na het herstel niets meer van te zien is. Door deze methode te kiezen staat de Zuidervermaning straks weer uitermate stevig op haar plaats.

Crowdfunding voor de Zuidervermaning

Om de Zuidervermaning te redden zet de Stichting Oude Hollandse Kerken zich, samen met Stadsherstel, in voor het werven van fondsen en subsidies. Maar omdat er dan nog een stevig tekort is organiseert de plaatselijke commissie een crowdfundingsaktie met een streefbedrag van € 50.000.

Als dit streefbedrag wordt gehaald heeft het Prins Bernard Cultuurfonds toegezegd dit bedrag te verdubbelen! Geef wat u missen kunt of adopteer een poer

Elke bijdrage aan het funderingsherstel is welkom. Iedere gegeven euro telt immers voor twee als het streefbedrag van de crowdfunding wordt gehaald! Vele (ook kleine) bijdragen vormen samen een groot bedrag. U kunt ook overwegen een poer te ‘adopteren’, alleen of samen met uw vrienden, familie, collega’s of mede-ondernemers. Omdat het streefbedrag € 50.000 is en er aan de buitenzijde 25 poeren zitten kan aan iedere poer een waarde van € 2.000 worden toegekend. Wellicht brengt dit u op een idee.

Hoe kunt u helpen?

  1. U organiseert binnen uw familie, vriendenclub, bedrijf, serviceclub of winkeliersvereniging (om maar een paar voorbeelden te noemen) een geldinzamelingsactie ten behoeve van het funderingsherstel. U kunt zo zelfs gezamenlijk één of meerdere poeren adopteren.
  2. U stort uw bijdrage rechtstreeks op onze bankrekening: NL71 INGB 0003 3010 10 t.n.v. Stichting Oude Hollandse Kerken onder vermelding van ‘adopteer een poer’. Als u vervolgens per email info@adopteereenpoer.nl uw naam en adres doorgeeft kunnen we u op de hoogte houden van de vorderingen.

Wilt u met ons overleggen over een door u te organiseren actie om deze crowdfunding te doen slagen of wilt u op een andere manier bijdragen, dan kunt u ons bereiken via e-mail: info@adopteereenpoer.nl

Kijk hier om direct te doneren.

Het is gelukt! De Zuidervermaning kan worden gerestaureerd

Ongelooflijk dat het opeens zo snel is gegaan en dat we de €50.000 nu al bij elkaar hebben. Met prachtige mooie kleine en grote bijdragen is het gelukt. Heel hartelijk dank Wessaners en mede Stadsherstellers! Nu gaat het Prins Bernhard Cultuurfonds het bedrag verdubbelen.

Voor de actuele stand klik hier.