Agenda

De Stichting Zuidervermaning wordt een culturele Algemeen Nut Beogende Instelling.

De aanvraag hiertoe is recentelijk bij de Belastingdienst ingediend.

Dat betekent dat het fiscaal aantrekkelijk kan zijn om de stichting eenmalig of periodiek te schenken. Er gelden wel enkele regels. Er mag geen tegenprestatie tegenover de gift staan. En met bankafschriften of kwitanties moet bij de belastingdienst kunnen worden aangetoond dat er daadwerkelijk een gift of giften zijn gedaan. Meer informatie hierover is te vinden op deze website.

Legaten
Het is een trieste aanleiding, maar het maakt De Stichting Zuidervermaning Westzaan toch heel blij: een legaat. Er zijn mensen die ANBI-instellingen opnemen in hun testament. Dat zouden veel meer mensen kunnen doen. Investeer een deel van uw vermogen in ons mooie gebouw en maak daarmee heel veel mensen blij!