Eerder traden in de Zuidervermaning onder andere op: