STICHTING OUDE HOLLANDSE KERKEN

De Stichting Oude Hollandse Kerken (SOHK), opgericht in 1975 , stelt zich ten doel de instandhouding te bevorderen van monumentale kerkgebouwen in de provincies Noord- en Zuid-Holland. De SOHK heeft thans negen kerken in eigendom, acht in de provincie Noord-Holland en één in Zuid-Holland. Alle kerken zijn rijksmonument.

Adres
Stichting Oude Hollandse Kerken
Hillegomstraat 12-14

unit 0.10

1058 LS Amsterdam

Telefoon: 020-7372211

E-mail: info@oudehollandsekerken.nl

Website: Oude Hollandse Kerken